Neuralbit

We build what YOU want Budujemy to co chcesz

Get in touch Skontaktuj się z nami

What we offer Oferta

Web

Our rich experience in web development allows us to quickly deploy efficient web services of any kind. We build efficient backend and connect it with the front via RESTful API. As a result, client receives a scalable, powerful and perfectly tailored platform to his needs.

Web

Dzięki naszemu doświadczeniu w projektowaniu złożonych systemów www, jesteśmy w stanie szybko wdrożyć MVP oraz zbudować platformę skalowalną, wydajną i perfekcyjnie dopasowaną do potrzeb klienta.

AI

Machine learning is revolutionizing the world as we speak. We can enable your company to benefit from this technology. Our AI experts will help you find a solution adequate to your problems, helping you to achieve better performance of the processes in your company, generate new business opportunities or improve customer satisfaction.

AI

Damy twojej firmie nową siłę wykorzystująć potęgę rewolucji technologicznej jaką jest sztuczna inteligencja. Nasi eksperci od AI, pomogą ci znaleźć adekwatne rozwiązanie do twojego problemu, które przyspieszy twój biznes lub zachwyci klientów.

IoT

We will introduce solutions based on the Internet of Things into your business. If you have thoughts on how the IoT can change the world around you, get in touch with us we will bring your ideas to life.

IoT

Pomożemy wdrożyć rozwiązania oparte o internet rzeczy w twoim biznesie. Jeśli masz pomysł jak IoT może zmienić otaczający cię świat, zgłoś się do nas, wspólnie urzeczywistnimy twoje rozwiązanie.

Our projects Nasze projekty

AI

NLP

Hardware

RTG Object Detector - We are finalists of the GovTech competition organized by the Ministry of Finance. As part of the competition, we have developed software for processing X-ray images obtained by the Customs Service of the Republic of Poland. Using machine learning algorithms it classifies and marks various objects on X-ray pictures. This type of software can increase the efficiency of customs service work. The application has been developed using TensorFlow framework. Our object detection model is based on Faster R-CNN detector with Inception Resnet V2 feature extractor. The model has been modified to work better with X-rays since they are different from normal, coloured photographs, especially in terms of geometry, due to the permeability of X-rays

RTG Object Detector - Zostaliśmy finalistami konkursu GovTech organizowanego przez Ministerstwo Finansów. W ramach konkursu opracowaliśmy oprogramowanie oparte o algorytmy uczenia maszynowego do przetwarzania zdjęć rentgenowskich pozyskiwanych przez Służbę Celną RP. Wykonaliśmy oprogramowanie, które klasyfikuje i oznacza na zdjęciach rentgenowskich obiekty. Tego typu oprogramowanie może zwiększyć wydajność pracy służby celnej. Program napisaliśmy z wykorzystaniem biblioteki TensorFlow, zaprojektowaliśmy Model detekcji obiektów oparty o konwolucyjną sieć neuronową. Model został zmodyfikowany dla naszych potrzeb by lepiej funkcjonował w domenie zdjęć rentgenowskich które różnią się od normalnych fotografii, zwłaszcza pod względem geometrii przez przenikalność promieni X.

Geodecoder - The victory in the HackYeah hackathon has created a new business opportunity for us we have started cooperation with the Krakow City Office, as part of which we have developed Geodecoder a tool for intelligent conversion of addresses to location coordinates. The software supports the daily work of officials who must convert obtained addresses to geographical coordinates. These addresses are often entered carelessly, with spelling mistakes. Our system uses natural language processing to correct the address, sometimes also updates the street names (if their names have been changed), and then searches in the address databases and returns the correct coordinates.

Geodecoder - Zwycięstwo hackatonu HackYeah otworzyło nam możliwość współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, w ramach której stworzyliśmy oprogramowanie Geodecoder - inteligentna konwersja adresów na współrzędne lokalizacyjne. Oprogramowanie wspiera codzienną pracę urzędników którzy muszą zamieniać adresy pozyskiwane z różnych źródeł na współrzędne geograficzne. Adresy te często wpisywane są niedbale, z błędami. Nasz system wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego w celu korekty adresu, czasami aktualizuje też nazwy ulic które zostały zmienione, a następnie przeszukuje bazy adresów i zwraca właściwe współrzędne.

Rduch Board - We have developed an innovative mechanism to control audio mixers (commissioned by Rduch Elektroakustyka). Manual, analogue sliders have been completely replaced with a large, easy to use touchscreen. Such solutions allows to expand the system by quick implementation of any audio processing functio. Additionally, it can be controlled remotely using any mobile device, which makes the proper calibration of the device much easier to perform in the target environment.

Rduch Board - Na zamówienie firmy Rduch Elektroakustyka wykonaliśmy innowacyjny mechanizm do sterowania mikserem audio. Manualne suwaki zostały w całości zamienione na duży, wygodny, interaktywny wyświetlacz z panelem dotykowym. Takie rozwiązania pozwala na implementację dowolnych funkcji przetwarzania audio oraz możliwość łatwej rozbudowy rozwiązania. Dodatkowo całość może być sterowana zdalnie przy pomocy dowolnego urządzenia mobilnego, co znacznie ułatwia prawidłową kalibrację urządzenia w docelowym otoczeniu.

Successes Osiągnięcia

GovTech RTG

25.03.2019

We have been awarded in GovTech competition organized by the Ministry of Finance. During the event we have developed software based on neural networks and image processing algorithms. Its purpose was to detect items on X-ray photographs provided by the customs service.

read more

GovTech RTG

25.03.2019

Zostaliśmy laureatami konkursu GovTech organizowanego przez Ministerstwo Finansów. W ramach konkursu opracowaliśmy oprogramowanie bazujące na sieciach neuronowych i algorytmach przetwarzania obrazu, którego celem jest wykrywanie przedmiotów na rentgenowskich zdjęciach dostarczonych przez służby celne.

Czytaj więcej

Chorwacja

21.01.2019

The FireFinder (Neuralbit’s original solution) is an early fire detection sensor. It is aimed mostly to work in open areas, (particularly in forests). We are proud to announce that it has been the winner of the international competition organized by Hrvatski Telekom - "Let's CHALLENGE - NB-IoT saves Croatian Trees".

read more

Chorwacja

21.01.2019

Rozwijany przez nas produkt FireFinder - czujnik wczesnego wykrywania pożarów na terenach otwartych, a w szczególności w lasach, został zwycięzcą międzynarodowego konkursu organizowanego przez Hrvatski Telekom - "Let's CHALLENGE - NB-IoT saves Croatian Trees".

Czytaj więcej

HackYeah 2017 Geodekoder

6.11.2017

We have won the main prize in the X-CITY category at HackYeah 2017 – the biggest stationary hackathon in Europe! We have created a system supporting the City of Krakow in the geolocation of car accidents data and we have managed to do so in just 24 hours, during the event. We have used the language processing mechanisms for quick conversion of frequently misspelled addresses to the corresponding geographic coordinates.

read more

HackYeah 2017 Geodekoder

6.11.2017

Wygraliśmy HackYeah 2017: The biggest stationary hackathon in Europe w kategorii X-CITY! W 24h stworzyliśmy system wspierający Miasto Kraków w geolokalizacji danych na temat wypadków samochodowych. Wykorzystaliśmy przetwarzanie języka naturalnego żeby szybko konwertować często błędnie zapisane adresy, do współrzędnych geograficznych.

Czytaj więcej

Our partners Nasi partnerzy

About Us O Nas

We are a start-up software house, focusing mainly on big data, machine learning, optimization and modern ICT systems. With our knowledge, creativity and experience, we are able to successfully implement a wide range of R&D projects as well as develop efficient and scalable backend. Jesteśmy młodym software housem, skupiającym się głównie na zagadnieniach związanych z big data, uczeniem maszynowym, optymalizacją i nowoczesnymi systemami ICT. Dzięki naszej wiedzy, kreatywności i doświadczeniu jesteśmy w stanie z powodzeniem zbudować wydajny i skalowalny backend, jak również wykonać projekty z zakresu uczenie maszynowego, analizy danych czy IoT.

zuchu

Konrad Zuchniak

Data Scientist & Co-founder

During the PhD in machine learning field. In his research mainly focuses on ensemble learning, time series analysis and random projection methods. Enthusiast of using AI in solving real world problems.

Doktorant na AGH, zajmuje się tematyką uczenia maszynowego. W swoich akademickich badaniach zajmuje się głównie metodami uczenia zespołowego, analizą szeregów czasowych oraz metodami losowych projekcji danych. Wykorzystuje AI do rozwiązywania realnych problemów.

szelag

Piotr Szeląg

CEO & Co-founder

System architect specializing in web technologies. His rich experience includes developing Python based web services, R&D projects and DevOps. He also teaches Python programming. In his spare time he runs programming courses. Architekt oprogramowania specjalizujący się w technologiach webowych. Na jego bogate doświadczenie składają się oparte na języku Python aplikacje webowe, liczne projekty badawcze oraz zadania DevOps. W wolnym czasie prowadzi kursy z programowania.

zelek

Piotr Jaglarz

Network Software Engineer & Co-founder

PhD student at AGH, deals with resource optimization algorithms and management methods for modern ICT networks. Specialist in finding solutions for IoT systems, both in software and hardware terms. Doktorant teleinformatyki na AGH, zajmuje się algorytmami optymalizacji zasobów oraz metodami zarządzania nowoczesnych sieci teleinformatycznych. Specjalista w budowaniu rozwiązań dla systemów internetu rzeczy, zarówno w ujęciu oprogramowania jak i sprzętowym.

Contact Kontakt

logo contact

contact@neuralbit.pl

Neuralbit Technologies Sp. z o. o.

os. Zielone 19/51, 31-970 Kraków

NIP: 6783169993

KRS: 0000694761